Menu

 

Novinky

Zmena ceny jedla a úhrady za stravovanie od 1. marca 2015

 

1. stupeň (1.-4. roč.)

Stravná jednotka:

O 1,09€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

22,- €

Paušálna platba O+D:

32 €

2. stupeň (5.-9. roč.)

Stravná jednotka:

O 1,16€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

23,20€

Paušálna platba O+D:

33,20€

Športové triedy 2. stupeň

Stravná jednotka:

O 1,38€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

27,60€

Paušálna platba O+D:

37,60€

 

Žiaci v hmotnej núdzi

 

1. stupeň (1.-4. roč.)

Stravná jednotka:

O 0,09€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

1,80€

Paušálna platba O+D:

11,80€

2. stupeň (5.-9. roč.)

Stravná jednotka:

O 0,16€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

3,20€

Paušálna platba O+D:

13,20€

 

SSOŠ podnikania

 

Stravná jednotka:

O 1,26€

Paušálna platba:

O 25,20€

(trvalý príkaz na úhradu treba nastaviť na august-máj, paušálnu platbu je potrebné uhrádzať k 15. dňu mesiac dopredu)

Číslo účtu vo VÚB Zvolen

Predčíslie - číslo účtu / kód banky

35-17534412/0200

Doplňujúci symbol: meno a priezvisko dieťaťa

Variabilný symbol: číslo stravníka

Konštantný symbol: 0968

 

ODHLASOVANIE

Po - Pia do 8:00 hod

osobne - v kanc. ŠJ

telefonicky - 045/5350 254

čip. kartou - v ŠJ na 1 deň

V prípade neskorého vyhlásenia stravníka (v prvý deň choroby) je možné si prevziať obed do obedára (ktorý musí spĺňať hygienické požiadavky pre výdaj stravy) v kanc. ŠJ

 

Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie

Viac…

 

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Viac…

 

Organizačné pokyny pre žiakov školy – stravovanie

I. Povinnosti žiakov v ŠJ

 

1. Pred vstupom do jedálne si žiak umyje ruky

2. Žiak sa disciplinovane zaradí do radu a čaká na výdaj jedla

3. Pri výdaj jedla je žiak povinný preukázať sa čipovou kartou, na ktorej má objednaný obed na daný deň

4. Po výdaji jedla si sadne za stôl, kde sa bez hlučnej komunikácie, podľa pravidiel stravovania jedlo konzumuje

5. Doporučujeme konzumovať polievky

6. Po skonzumovaní jedla si stravník (žiak) po sebe zanechá poriadok a odnesie si taniere a príbor na určené miesto

7. V prípade poškodenia inventáru ŠJ (príbor, tanier, pohár, miska...) žiak hradí v plnej výške.

8. Z jedálne odchádza disciplinovane

 

II. Práva stravníka

 

1. Žiak má právo reklamovať jedlo podľa tohto postupu:

 

• priamo pri výdaji jedla (u prac. ŠJ – chuť, teplota)

• u triednej učiteľky

• prostredníctvom rodičovského združenia

 

2. Ak má žiak pochybnosti o dostatočnej hmotnosti vzdanej porcie, požiada o jej preváženie:

 

• riaditeľa školy alebo jeho zástupcu

• triedneho učiteľa

• člena triedneho výboru Rodičovského združenia

• kontrola sa môže uskutočniť len za prítomnosti vedúcej školskej jedálne

• Žiak nemá právo kontroly porcie učiteľa

 

III. Všeobecné upozornenie

 

• tieto pokyny žiadame dodržiavať

• žiak si musí regulovať svoju činnosť a dodržiavať platný školský poriadok

• žiak zodpovedá osobne za poškodenie inventára školskej jedálne