Menu

 

Novinky

Zmena ceny jedla a úhrady za stravovanie od 1. marca 2015

 

1. stupeň (1.-4. roč.)

Stravná jednotka:

O 1,09€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

22,- €

Paušálna platba O+D:

32 €

2. stupeň (5.-9. roč.)

Stravná jednotka:

O 1,16€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

23,20€

Paušálna platba O+D:

33,20€

Športové triedy 2. stupeň

Stravná jednotka:

O 1,38€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

27,60€

Paušálna platba O+D:

37,60€

 

Žiaci v hmotnej núdzi

 

1. stupeň (1.-4. roč.)

Stravná jednotka:

O 0,09€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

1,80€

Paušálna platba O+D:

11,80€

2. stupeň (5.-9. roč.)

Stravná jednotka:

O 0,16€ D 0,50€

Paušálna platba len O:

3,20€

Paušálna platba O+D:

13,20€

 

SSOŠ podnikania

 

Stravná jednotka:

O 1,26€

Paušálna platba:

O 25,20€

(trvalý príkaz na úhradu treba nastaviť na august-máj, paušálnu platbu je potrebné uhrádzať k 15. dňu mesiac dopredu)

Číslo účtu vo VÚB Zvolen

Predčíslie - číslo účtu / kód banky

35-17534412/0200

Doplňujúci symbol: meno a priezvisko dieťaťa

Variabilný symbol: číslo stravníka

Konštantný symbol: 0968

 

ODHLASOVANIE

Po - Pia do 8:00 hod

osobne - v kanc. ŠJ

telefonicky - 045/5350 254

čip. kartou - v ŠJ na 1 deň

V prípade neskorého vyhlásenia stravníka (v prvý deň choroby) je možné si prevziať obed do obedára (ktorý musí spĺňať hygienické požiadavky pre výdaj stravy) v kanc. ŠJ

 

Stanovenie hodnoty jedla a úhrady za stravovanie

Viac…

 

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Viac…

 

Mária Jasová

hlavná kuchárka


Ľudmila Šaraková

kuchárka


Ľuboslava Kuzmová

kuchárka


Edita Katalinová

kuchárka


Marta Pastierovičová

zaučená kuchárka


Mária Mlynárová

pracovníčka v prevádzke


Katarína Lakotová

pracovníčka v prevádzke


Ľubica Gerčiová

pracovníčka v prevádzke


Jana Šufliarska

administratívna pracovníčka


Mária Černayová

vedúca školskej jedálne